Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Janssens - Coeckelberghs

Tiensesteenweg 56

3001 Heverlee (Leuven)

Hoofdapotheker: Nico Janssens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0866 595 129

Machtigingsnummer APB: 244001

Telefoonnummer: 016 22 37 10

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.